Der Bereich Türkisch

Türkçe dersine hoşgeldiniz!

 

An der Ernst-Schering-Schule gehen wir von der Grundannahme aus, dass Mehrsprachigkeit und Multikulturalität eine große Bereicherung darstellen, die wir mit dem Angebot des herkunftssprachlichen Türkischunterrichts anerkennen und gezielt fördern.

 

Schülerinnen und Schüler, die zu Hause in der Familie Türkisch sprechen, können an der Ernst-Schering-Schule ab dem 9. Jahrgang Türkisch als Wahlfachunterricht wählen und so ihre Sprach- und Landeskundekenntnisse im Türkischen verbessern.

 

Schülerinnen und Schüler können

  • besser lesen und schreiben lernen,
  • ihren Wortschatz erweitern,
  • ihre Textkompetenz verbessern, d.h. Texte besser verstehen und analysieren lernen,
  • sich mit der eigenen Migrationsgeschichte, mit der Geschichte, Geographie, Kultur, Musik/Kunst und Literatur der Türkei und Bulgariens auseinandersetzen.

 

Im Vordergrund des Unterrichts an der Ernst-Schering-Schule stehen somit nicht nur die Rechtschreibung und Grammatik des Türkischen, sondern auch die wertschätzende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und Kultur. Denn, wer die eigene Geschichte und Herkunft kennt, erkennt, wie persönliche und familiäre Geschichten und Erfahrungen uns formen und uns mit unseren Wurzeln verbinden. Indem wir dies verstehen, können wir besser verstehen, wer wir sind und wohin wir gehen wollen.

 

In diesem Sinne heißen wir alle interessierten Schülerinnen und Schüler willkommen am Türkischunterricht teilzunehmen und begrüßen sie mit „Türkçe dersine hoşgeldiniz!“

 


 

Türkçe dersine hoş geldiniz!

 

Ernst Schering Okulu’nda çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün büyük bir zenginlik olduğu temel varsayımından yola çıkıyoruz ve anadilde Türkçe dersleri sunarak öğrencilerimizde bunu teşvik ediyoruz.

 

Evlerinde Türkçe konuşan öğrenciler, 9. sınıftan itibaren Ernst Schering Okulu’nda seçmeli ders olarak Türkçeyi seçebilir ve böylece Türkçe dil ve kültür bilgilerini geliştirebilirler.

 

Türkçe derslerinde öğrenciler

  • daha iyi okumayı ve yazmayı öğrenebilir,
  • kelime hazinelerini genişletebilir,
  • metin okuma ve analize etme becerilerini geliştirebilir,
  • kendi göç hikayelerini araştırıp, Türkiye ve Bulgaristan’ın tarihini, coğrafyasını, kültürünü, müziğini/sanatını ve edebiyatını tanıyabilirler.

 

Bu nedenle Ernst Schering Okulu’ndaki Türkçe derslerinin odak noktası sadece Türkçenin yazımı ve dilbilgisi değil, aynı zamanda kişinin kendi tarihini incelemesidir. Çünkü kendi tarihini bilenler, kişisel hikayelerin ve deneyimlerin bizi nasıl şekillendirdiğinin ve köklerimize nasıl bağladığının farkındadırlar. Geçmişimizi anlayarak kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi daha iyi anlayabiliriz.

 

Bununla birlikte, tüm öğrencilerimizi Türkçe derslerine katılmaya davet ediyor ve „Türkçe dersine hoş geldiniz!“ ile selâmlamak istiyoruz.